Список названий


 
Запланированная конференция Название
 
Физика, электроника и электротехника :: 2016 Вплив статичного синхронного компенсатора реактивної потужності на роботу дистанційного захисту Аннотация
Сергей Александрович Иванов
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Вплив структурно-фазового стану тришарових плівок Co/Ві/Со на їх магніторезистивні властивості Аннотация
С.В. Зеленський, Т.М. Шабельник, С.І. Воробйов, А.М. Чорноус
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Вплив температури на польові транзистори Аннотация
Алексей Николаевич Гончаренко, Юлия Александровна Тарасенко
 
Физика, электроника и электротехника :: 2015 Вплив температури на характеристики біполярних транзисторів Аннотация
А. Л. Удовиченко, Л. В. Однодворець
 
Физика, электроника и электротехника :: 2014 Вплив температури підкладки на структурні та оптичні властивості плівок ZnO нанесених методом спрей-піролізу Аннотация
Сергей Серебренников, Александр Анатольевич Доброжан, Надежда Николаевна Опанасюк
 
Физика, электроника и электротехника :: 2015 Вплив температури підкладки на структурні характеристики плівок MgO, отриманих методом спрей-піролізу Аннотация
Д. О. Ткаченко, Олексій Вікторович Д'яченко, Надія Миколаївна Опанасюк
 
Физика, электроника и электротехника :: 2013 Вплив температури підкладки та подальшого відпалювання на ГМО тришарових плівок Co/Cu/Fe/П Аннотация
Владимир Николаевич Коломиец, Валерий Борисович Лобода, Юрий Алексеевич Шкурдода, Светлана Николаевна Хурсенко
 
Физика, электроника и электротехника :: 2013 Вплив термообробки на магнітоопір тришарових плівкових систем на основі Co та Gd Аннотация
Сергій Ігорович Воробйов
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Вплив товщини немагнітного прошарку із Dy на магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni / Dy / Ni Аннотация
Ольга Шутилєва, Тетяна Шабальник
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Вплив товщини немагнітного прошарку на польові залежності наносистем Co/Cu/FexNi100-x Аннотация
Д.І. Салтиков, Д.О. Шуляренко
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Вплив товщини плівок SnS2 на їх оптичні властивості Аннотация
О. О. Подопригора, Андрей Андреевич Возный, А. І. Фролов, А. С. Опанасюк
 
Физика, электроника и электротехника :: 2016 Вплив тривалості ізотермічного відпалу активованих вуглецевих матеріалів на ємнісні характеристики електрохімічного конденсатора Аннотация
Мар'ян Олександрович Николюк, Богдан Іванович Рачій
 
Физика, электроника и электротехника :: 2014 Вплив ультразвукової кавітації на механічні властивості полімерних матеріалів в колоїдному розчині Аннотация
Євгеній Олегович Гаврилюк, Валентин Валерійович Крівцов
 
Физика, электроника и электротехника :: 2014 Вплив часу інтеркалювання C3H8O3 на основні параметри шаруватих кристалів InSe Аннотация
Тарас Миколайович Фешак
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Впровадження інформаційних технологій управління газотурбінною електростанцією в різних режимах функціонування Аннотация
Андрей Владимирович Толбатов, Геннадій Смоляров, Сергій Толбатов
 
Физика, электроника и электротехника :: 2012 Врахування дисперсії розподілів міжатомних відстаней атомних сіток аморфного кремнію Аннотация
Віктор Ковтуненко
 
Физика, электроника и электротехника :: 2015 Врахування ефектів анізотропії в орієнтації дископодібних кластерів при розрахунку кристалографічних параметрів Аннотация
Уляна Олексіївна Томин, Іван Петрович Яремій, Марія Миколаївна Уманців
 
Физика, электроника и электротехника :: 2016 Вращение слабоанизотропной ферромагнитной наночастицы в вязкой жидкости под действием переменного поля Аннотация
Тарас В. Лютый, Александр Н. Гришко, Анна А. Ковнер
 
Физика, электроника и электротехника :: 2013 Вращение ферромагнитной наночастицы в жидкости под действием циркулярно поляризованного магнитного поля Аннотация
Тарас Лютый, Юрий Быстрик, Дмитрий Тищенко, Станислав Денисов
 
Физика, электроника и электротехника :: 2015 Вынужденное сферическое движение магнитной частицы в жидкости: термические эффекты Аннотация
Т. В. Лютый, С. И. Денисов, В. В. Рева
 
Физика, электроника и электротехника :: 2012 Высокочувствительная телевизионная камера с накоплением изображения по кадру Аннотация
Дмитрий Соверченко, С. Р. Михайлов
 
Физика, электроника и электротехника :: 2014 В’язкопружні модулі полівінілхлориду наповненого нанодисперсним металом Аннотация
Василий Васильевич Левчук
 
Физика, электроника и электротехника :: 2016 Гібридні накопичувачі енергії на основі наноструктурованих напівпровідників Аннотация
Яна Александровна Сычикова, Наталья Дейнеко
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Гармонічний аналіз періодичних несинусоїдних струмів і напруг у програмному середовищі LabVIEW Аннотация
Нікіта Сергійович Петренко, Ігор Леонідович Лебединський, Оксана Анатоліївна Шовкопляс
 
Физика, электроника и электротехника :: 2017 Генератор НЧ-шума с независимой регулировкой показателя формы спектра в двух поддиапазонах Аннотация
Сергей Резчиков, Вячеслав Андреевич Сергеев
 
226 - 250 из 1053 результатов << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Journal of nano- and electronic physics SSU IT Centre ElITa network NAP Conference