Принятые доклады и авторы


Фамилия A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Все
Секция:
 

Интеллектуальные системы

Схема интервализации звуковых файлов на основе интервально-логических регуляторов PDF
Андрей Антипин
Розпізнавання та порівняння відбитків пальців в рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології PDF
Павел Николаевич Мищенко
О применении генетического алгоритма для надстройки топологии нейросетевых моделей PDF
Дайана Насридинова
Программа для идентификации человека по изображению лица PDF
Михаил Бабий, Юрий Божко
Оптимізація вхідного математичного опису інтелектуальної системи комп'ютерної психодіагностики PDF
Дмитро Вікторович Прилепа
Аналіз методів виявлення і розпізнавання автомобілів PDF
Вадим Павлович Дрозд
Оптимізація параметрів рецепторного поля системи розпізнавання електронограм PDF
Наталия Игнатенко
Методи опису об’ємних зображень у просторі PDF
Валентина Ивановна Солодкая, Николай Александрович Патлаенко
Застосування методу логістичної регресії в медичних дослідженнях PDF
Инна Скарга-Бандурова, Дарья Фейгина
Структуризация текстовых данных PDF
Иван Заброда, Виктор Корнельевич Ободяк
Знанняорієнтована система представлення правових понять PDF
Володимир Васильович Карасюк, Станіслав Миколайович Іванов
Інформаційна система управління навчанням з відкритою формою представлення тестового завдання PDF
Петр Анатольевич Руденко, Павло Павлович Маслянко
Інформаційно-екстремальний метод аутентифікації користувача за фотографією обличчя PDF
Алена Сергеевна Рыжова
Використання онтологічного аналізу для моделювання та семантичного пошуку знань, призначених для підтримки управління економічними процесами та оподаткування PDF
Юлия Рогушина, Владимир Мефодиевич Антоненко
Інформаційно-екстремальний кластер-аналіз систем, що навачаються PDF
Глеб Радченко Александрович

Прикладная информатика

Система разработки электронных курсов MS LCDS PDF
Владимир Иванович Сафонов
Метод получения базиса для счетных множеств PDF
Андрей Васильевич Горелов, Игорь Владимирович Редько, Петр Алексеевич Яганов
Прогнозована якість програмного продукту при використанні відкрито-замкнутого підходу з композиційним базисом PDF
Андрей Васильевич Горелов, Петр Алексеевич Яганов
Забезпечення інформаційної безпеки в хмарних сховищах даних PDF
Дмитрий Белоус
Анализ адекватности нелинейных регрессионных моделей средствами системы R PDF
Кирилл Игоревич Котляров
Оброблення аудіо сигналів засобами графічних процесорів PDF
Вадим Заїка
Порівняльний аналіз алгоритмів кодування інформації PDF
Павел Николаевич Мищенко
Комп'ютерне моделювання роботи нелінійної системи автоматичного регулювання температури PDF
С. О. Завгородній, Віктор Васильович Авраменко
Застосування гістограми орієнтованих градієнтів (HOG) для виявлення пішохода на зображенні PDF
Вадим Павлович Дрозд
Компьютерная реализация и исследование моделей расходов населения Украины PDF
В. М. Голык, Надежда Владимировна Тыркусова
Разработка облачного хранилища данных для секции ИТП PDF
Елена Соляник, Сергей Фрейдин, Александр Вячеславович Бондарь
Социальная сеть «Услуга за услугу» PDF
Дмитрий Александрович Полетаев, Богдан Соколенко
Розробка інформаційної системи управління діяльністю оціночної фірми PDF
Андрій Яцура
Аналітично-інформаційна система для адаптації навчального контенту до запитів ринку праці PDF
Анатолий Степанович Довбыш, Иван Сергеевич Зарудный

Информационные технологии проектирования

Совместимость DRM систем PDF
Синавер Айдерович Идрисов
Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена PDF
Наталия Ивановна Фурманова, Юрий Александрович Сицилицин
Інформаційна система підтримки діяльності куратора факультету ЕлІТ PDF
Марина Яровая, Анна Викторовна Марченко
Розробка мобільного додатка інтернет-магазину косметичної продукції PDF
Юлия Викторовна Парфененко, Александр Руденко
Інформаційна система підтримки діяльності секретаря ДЕК PDF
Алёна Привалова, Анна Викторовна Марченко
The computing of the casing scale model with using of ABAQUS system at tensile load PDF
Евгений Александрович Фунтусов
Розроблення моделі топології теплової мережі PDF
Ольга Васильевна Алексенко, Марина Николаевна Проклова
Планування розрахункового експерименту для дослідження вітрового навантаження опори освітлення PDF
Ольга Васильевна Алексенко, Полина Николаевна Голод
Створення тривимірної моделі приводу транспортера з метою підвищення надійності його роботи PDF
Яна Ивановна Чибиряк
Разработка ПП для автоматического расчета задач землеустройства PDF
Максим Босюк
Задачи развития информационного обеспечения компьютерного моделирования в эргономике PDF
Евгений Анатольевич Лавров
Розробка ІЕТК для вичення графічного пакету SolidWorks PDF
Алина Леонидовна Сидоренко
Дистанционное управление работой ПК при помощи мобильного устройства PDF
Олег Петрович Шкарупа, Эдуард Геннадьевич Кузнецов
Microgrid calculation with the multi-criteria decision analysis PDF
Ольга Василівна Шулима
Застосування системного підходу до проектування лопатевих насосів PDF
Виктор Григорьевич Неня
Формування вимог до проектування каналів проточних частин лопатевих насосів PDF
Виктор Григорьевич Неня
Формалізований опис процесу проектування насосів PDF
Виктория Петровна Захарченко, Виктор Григорьевич Неня
Організація та ведення журналу реєстрацій на сервері системи моніторингу PDF
Виктор Григорьевич Неня
Модель адаптивной диалоговой системы “человек-машина” PDF
Евгений Анатольевич Лавров, Наталия Леонидовна Барченко
Моделирование когнитивного комфорта в модульных системах электронного обучения PDF
Евгений Анатольевич Лавров, Наталия Леонидовна Барченко
Квалиметрический моделирующий комплекс для системы эргономического обеспечения электронного обучения PDF
Евгений Анатольевич Лавров, Наталия Леонидовна Барченко
Модели для информационной технологии мониторинга энергопотребления в школах города PDF
Евгений Анатольевич Лавров, Андрей Криворак, Юлия Викторовна Парфененко, Вера Викторовна Шендрик
Подход к моделированию деятельности операторов телекоммуникационных систем PDF
Анна Сергеевна Криводуб
Впровадження інноваційних методів викладання PDF
Анна Николаевна Шеремет
Проектування інформаційної системи для підтримки методичної роботи на факультеті PDF
Олена Валентинівна Топор
Информационные технологии управления страховыми ресурсами проектов энергетического машиностроения PDF
Чуприй Ольга Алексеевна, Богдан Владимирович Гайдабрус

Моделирование сложных систем

Управление динамикой системы посредством программных связей PDF
Ольга Васильевна Шемелова
ПРОСТОРОВА ДЕФОРМАЦІЯ ПЛИТИ СИНУСОЇДАЛЬНИМ ШТАМПОМ PDF
Татьяна Александровна Штефан
Вплив кольорових флуктуацій на динаміку моделі штучного нейрона PDF
Игорь Александрович Князь, А. Д. Федина
ІНДУКОВАНИЙ ШУМОМ РУХ ЧАСТИНОК У ПЕРІОДИЧНИХ СИЛОВИХ ПОЛЯХ PDF
Игорь Александрович Князь, Вікторія Постна
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Игорь Александрович Князь, Анна Тарасенко
Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах PDF
Игорь Александрович Князь, С. Пахненко
Двумерная периодическая задача стационарной теплопроводности для слоистых тел PDF
Елена Вадимовна Величко, Светлана Борисовна Бойко
Моделирование эффективности внедрения ресурсосберегающих технологий PDF
Дмитрий Александрович Полетаев, Б. Соколенко
Кластерний аналіз оптичних параметрів зерна PDF
Володимир Савелійович Феденко, Сергій Анатолійоич Шемет
Моделювання нелінійних відгуків біологічних систем для біотестування токсичних впливів на організми PDF
Сергій Анатолійович Шемет, Феденко Володимир Савелійович
Дослідження впливу шуму та деформаційного дефекту модуля зсуву на фазові діаграми режимів межового тертя PDF
Наталия Николаевна Манько, Яков Александрович Ляшенко
Об особенностях моделирования процесса совместного измерения массовой концентрации двух тяжелых металлов методом инверсионной хронопотенциометрии PDF
Алексей Эдуардович Татаринов
О целенаправленности моделирования физических процессов PDF
Алексей Эдуардович Татаринов
Энтропия Реньи для примесного графена PDF
Наталия Николаевна Конобеева, Александра Анатольевна Полунина
О допустимых возмущениях модели “хищник-жертва” PDF
Эдуард Владимирович Мусафиров
Моделирование геолого-технических условий разработки нефтяных месторождений с целью выбора положения боковых стволов скважин PDF
Надежда Михайловна Токарева, Токарев Андреевич Михаил
Синергетична модель гістерезисних явищ на поверхні германія при взаємодії з зондом динамічного силового мікроскопа PDF
Алексей Витальевич Хоменко, Яков Ляшенко, Богдан Красуля
Моделирование влияния шума на фазовую диаграмму режимов фрагментации при интенсивной пластической деформации PDF
Алексей Витальевич Хоменко, Яков Ляшенко, Дарья Трощенко
Нелінійна модель фазових переходів між кінетичними режимами межового тертя PDF
Алексей Витальевич Хоменко, Яков Ляшенко, Роман Кремезной
Оценка человеческого капитала субъектов Российской Федерации PDF
Ксения Вячеславовна Шумилова, К. Кетова
Вплив кольорових флуктуацій на динаміку моделі штучного нейрона
Игорь Александрович Князь, Алина Федина
Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах
Игорь Александрович Князь, Станислав Пахненко
Індукований шумом рух частинок у періодичних силових полях
Игорь Александрович Князь, Вита Постная
Чисельне моделювання фазових переходів у просторово-розподілених стохастичних системах
Игорь Александрович Князь, Анна Тарасенко
Исследование распределения среднего числа выбросов огибающей атмосферного ОНЧ – радиошума PDF
Сергей Федорович Четвериков, В.Ф. Осинин
Особливості моделювання дифузії технологічних інновацій PDF
Виталий Омельяненко
Статистическое моделирование вероятности возникновения профессиональных заболеваний работников производства PDF
Мария Николаевна Питерская
Моделювання інтелектуальної системи класифікаційного прогнозування успішності соціальних проектів PDF
Ольга Владимировна Федоришин
Моделювання просторової неоднорідності та температурної залежності в’язкості ультратонкої плівки мастила в режимі межового тертя PDF
Антон Миколайович Заскока, Катерина Сергіївна Жмака, Яків Олександрович Ляшенко, Олексій Віталійович Хоменко, Антон Миколайович Заскока
Применение генетических алгоритмов для решения обратных задач химической кинетики PDF
Евгения Викторовна Степашина
Параметрична ідентифікація динамічної моделі міжгалузевого балансу і прогнозування розвитку макроекономічної системи PDF
Елена Алексеевна Костыленко
Моделирование зависимости общего показателя надежности от параметров трудовой деятельности оператора в человеко-машинной системе PDF
Александр Николаевич Варнавский
Методика визначення пріоритетних напрямів розвитку засобів ураження системи військового призначення PDF
Екатерина Игоревна Луговая
ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ СОЛОУ В РАМКАХ m-СЕКТОРНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергей Александрович Шапка
Методика оптимізації плану розподілу фінансового ресурсу в інтересах розробки (модернізації) засобів вогневого ураження PDF
Екатерина Ивановна Лупиёва
Прогнозирование неоптимальной дорожной ситуации по значению загрязнения в точке, удаленной от дороги PDF
Ольга Николаевна Попова
Формирование оптических изображений потока фотонов, испускаемых пучками релятивистских электронов PDF
Оксана Анатольевна Шовкопляс, Александр Сергеевич Мазманишвили
Оптимізація процесу навчання студентів технічних спеціальностей за допомогою системи підтримки прийняття рішень PDF
Тетяна Загородня
Параметрична ідентифікація динамічної моделі міжгалузевого балансу і прогнозування розвитку макроекономічної системи
Елена Алексеевна Костыленко
Модели математического программирования в исследовании эффективности банковских систем PDF
Виктор Николаевич Долгих
Застосування відкритих моделей гіпертекстового аналізу у випадку вибірок малого об’єму PDF
Юрій Лук'янов

Автоматика, электромеханика и системы управления

Методика разработки систем автоматического управления на базе многомерных интервально-логических регуляторов Без названия
Андрей Антипин
Структурна схема ультразвукового витратоміра Без названия
Михаил Петрович Федорюк
Пьезоэлектрический пребразователь с двухконтурной пространственной обратной связью PDF Без названия
Валерий Михайлович Шарапов, Константин Викторович Базило, Владимир Владимирович Тычков
Параметрические модели возмущающих воздействий автоматизированной экструзионной линии Без названия
Валерия Сергеевна Головко, Светлана Анатольевна Федосеева
Автоматизация нестандартного научного оборудования Без названия
Сергей Николаевич Игнатенко
Удосконалення пристрою для оперативного контролю діаметру деталей циліндричної форми Без названия
Геннадій Іванович Войченко, Юрій Миколайович Тіток
Моделювання технологічного процесу розкладання ільменитового концентрату в середовищі MATLAB Без названия
Любовь Николаевна Бага, Валерия Олеговна Фаренюк, Андрей Владимирович Павлов
Аналіз методів фільтрації цифрових зображень в об’єктах ідентифікації Без названия
Любовь Николаевна Бага, Валерия Олеговна Фаренюк, Андрей Владимирович Павлов
Комбінована фільтрація цифрових зображень в об’єктах ідентифікації за допомогою MATLAB Без названия
Любовь Николаевна Бага, Андрей Владимирович Павлов
Бездротові мережі в системах керування
Андрій Валерійович Ніколаєнко, Юсіф Фахрат огли Самедов
Дослідження і модернізація корпоративних систем ip-телефонії на базі телекомунікаційної мережі Без названия
Сергей Викторович Соколов, Вадим Игоревич Титарев
Дослідження абсолютної стійкості нелінійної системи автоматичного регулювання Без названия
Сергей Викторович Соколов, Сергей Павлович Головач
Исследование структуры системы автоматизированного контроля и учета электроэнергии Без названия
Юрий Александрович Никулин
Організація регіонального телекомунікаційного центру обробки даних на базі ВНЗ з використанням кластерних та хмарних технологій Без названия
Владимир Аронович Толбатов, Олег Добророднов, Александр Лебедь
Огляд методів аналізу оцінки складності робіт Без названия
Сергей Владимирович Толбатов
Інтелектуальна система моніторингу стану навколишнього середовища на базі трикоптеру Без названия
Владимир Аронович Толбатов, Роман Полозюков, Сергей Шелемин
Енергоефективне керування процесом підготовки електропривода платформи летучої пили до запуску на поріз Без названия
Сергій Олександрович Коломієць, Ірина Володимирівна Щокотова, Володимир Дмитрович Черв'яков
Методика використання інформаційної технології аналізу процесів функціонування газотурбінної установки Без названия
Андрей Владимирович Толбатов, Владимир Аронович Толбатов
Дослідження процесів управління приводом поступального руху Без названия
Владислав Николаевич Волошин, Елена Александровна Пукась, Андрей Александрович Паныч

Математический анализ

Синтез функції оптимізації середньої відстані між вузлами у квазіоптимальних топологіях мереж на кристалі (МнК) PDF
Александр Юрьевич Романов, Яганов Петро Олексійович
Про одну неелементарну функцію типу інтеграла Доусона PDF
Тарас Петрович Гой, Роман Андрійович Заторський
Аппроксимации Паде решений задач Коши PDF
Ирина Григорьевна Ткаченко, Валерия Витальевна Балабанова
On the methods of time series analysis of earthquake foci and volcanic eruptions PDF PDF
Анна Андреевна Долгая, Александр Васильевич Викулин, Динара Рафаэльевна Акманова
Температурне поле однорідного циліндричного стержня в умовах стаціонарного режиму PDF
Владимир Андреевич Клименко, Богдан Бабак
Нові інтегральні функції, породжені центральними факторіалами PDF
Тарас Петрович Гой, Оксана Вікторівна Шевчук
Аналіз розмірностей фрактальних структур в задачах газодинаміки PDF
Владимир Андреевич Клименко, Анна Єлісєєва
Решение начально-краевых задач для уравнений с дробными производными PDF
Владимир Александрович Ячменёв, Сергей Терновский
О строении трехмерных поверхностей с метрикой вращения PDF
Александр Андреевич Борисенко, Екатерина Вячеславовна Татарко

Прикладная и вычислительная математика

Задача про скрут шару пружно зчепленого з абсолютно жорстким півпростором PDF
Нина Николаевна Антоненко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЯДОВ ДИНАМИКИ СТРАН МИРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 40 ЛЕТ PDF
І. А. Бережна, Ольга Анатоліївна Літвиненко, Тетяна Сергіївна Сушко
ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗАКРІПЛЕННЯ СТІЙОК ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАЖКИХ ВАНТАЖІВ НА МІЦНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ PDF
Татьяна Александровна Штефан, Олена Вадимівна Величко
Метод цепных дробей для систем дифференциальных уравнений PDF
Игорь Георгиевич Величко
Побудова чисельного алгоритму розв’язування задач для багатошарової основи з початковими напруженнями PDF
Юрий Петрович Глухов
10. Модель зростаючої економіки Дж. фон Неймана для характеристики інвестиційного процесу PDF
Konstantin Malyutin, Олег Новиков
ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИИ ДРОБНОГО ПОРЯДКА С ПОМЕХОЙ НАБЛЮДЕНИЯ PDF
Дмитрий Владимирович Иванов, Андрей Дмитриевич Тимашев
ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БИЛИНЕЙНЫХ ARX СИСТЕМ С ПОМЕХОЙ В ВЫХОДНОМ СИГНАЛЕ PDF
Дмитрий Владимирович Иванов, Вера Сергеевна Бармотина
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕССУ ФІЛЬТРАЦІЇ У ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩУ PDF
Вікторія Сирєєва, Юрий Шрамко
Побудова комп’ютерної моделі дискримінантного аналізу соціальних та економічних систем PDF
Виктория Игоревна Вакуленко, Елена Ивановна Оглоблина
Математична модель волокнистого багатофазного композиту (антиплоська деформація) PDF
Анастасія Глущенко, Юрий Шрамко, Людмила Брацихіна
Про шляхи вдосконалення сіткових обчислювальних методів в теорії оболонок PDF
Володимир Ананійович Максимюк
Граничная задача магнитоупругости для плоскости, ослабленной отверстиями PDF
Леонид Аншелович Фильштинский, Анастасия Владимировна Клименко
Математическая модель регулярного композитного материала с пьезомагнитными и пьезоэлектрическими компонентами PDF
Леонид Аншелович Фильштинский, Диана Ауреливна Ченчик
Граничная задача магнитоупругости для плоской среды, ослабленной макротрещинами PDF
Леонид Аншелович Фильштинский, Дмитрий Николаевич Носов, Анна Андреевна Еременко
Статистические характеристики параметров разрушения в электромагнитоупругой среде со множественными случайными трещинами PDF
Леонид Аншелович Фильштинский, Дмитрий Васильевич Кушнир, Дмитрий Николаевич Носов, Дмитрий Леонидович Костюкевич
Математическая модель ленточного магнитоупругого композита PDF
Леонид Аншелович Фильштинский, Елена Ивановна Оглоблина, Наталья Александровна Ушкалова
Про нелінійні задачі формозміни тонких оболонок обертання PDF
Володимир Ананійович Максимюк, Любов Володимирівна Максимюк
Модель оптимального портфеля інвестиційних проектів в умовах невизначеності PDF
Артём Романович Токарь, Константин Малютин
Оценка эффективности инвестиционного процесса PDF
Светлана Гук, Константин Малютин
АНАЛИЗ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ В ТЕСТИРОВАНИИ ПРОДУКТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ PDF
Сергей Половинка, Дмитрий Фильченко
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАГНИТОУПРУГИХ ПОЛЕЙ В ОКРЕСТНОСТИ ВЕРШИНЫ СОСТАВНОГО КЛИНА (АНТИПЛОСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ) PDF
E. О. Абрамець, Тетяна Сергіївна Сушко
Стабильность сферического движения ферромагнитной наночастицы в вязкой среде PDF
Анна Васильевна Подосинная, Юрий Сергеевич Быстрык, Тарас Владимирович Лютый
Аналог метода Рунге – Кутты при решении уравнений Вольтерры II рода PDF
Юрий Дмитриевич Ковалев, Иллья Юрьевич Дудик
Параллельное считывание данных из файла PDF
Александр Витальевич Барсук
Звездные сходимости PDF
Валерий Данилович Погребной
Розв’язок двовимірної граничної задачі для симетричного рівняння аномальної дифузії PDF
Марина Синах, Тетяна Кірічок
Нелінійні задачі статики для металевих і композитних оболонок з підкріпленими отворами PDF
Евгений Анатольевич Сторожук
Некласичний підхід до моделювання деформування оболонок з підкріпленими отворами PDF
Евгений Анатольевич Сторожук
Модель распространения популяции на территории PDF
Константин Малютин, Валерия Оскорбина


Journal of nano- and electronic physics SSU IT Centre ElITa network NAP Conference