Список названий


 
Запланированная конференция Название
 
Информатика, математика, автоматика :: 2015 Визначення вагових коефіцієнтів груп випробувань при оцінці якості півмасок фільтрувальних в вимірювальній лабораторії Аннотация
Ирина Владимировна Коваленко
 
Информатика, математика, автоматика :: 2017 Визначення математичної моделі об’єкта керування за експериментальними даними Аннотация
Аліна Сергіївна Захарченко, Олександра Ковтуненко, Андрій Олександрович Панич
 
Информатика, математика, автоматика :: 2015 Визначення оптимальної моделі даних для систем управління інвентаризацією Аннотация
Богдан Андрійович Васильчук, Борис Євгенович Панченко, Дмитро Вікторович Фільченко, Володимир Олександрович Любчак
 
Информатика, математика, автоматика :: 2015 Визначення параметрів діаграми руху електропривода переміщення робочого органа Аннотация
Сергей Григорьевич Холодько, Андрей Александрович Паныч
 
Информатика, математика, автоматика :: 2017 Визначення фундаментальної проблематики в задачах отримання формальних оцінок якості інформації Аннотация
Руслан Анатольевич Тараненко
 
Информатика, математика, автоматика :: 2017 Використання CMS Joomla для створення сайт-візитки магазину дитячого одягу Аннотация
Яна Чибиряк
 
Информатика, математика, механика :: 2011 Використання Flash - технології для активізації навчання з курсу "Теорія алгоритмів та матлогіка" Аннотация
Евгений Николаевич Жовтя
 
Информатика, математика, автоматика :: 2016 Використання SR-дерев у щільнісному методі кластеризації числових просторів DBSCAN Аннотация
Захар Козлов, Евгения Кулик
 
Информатика, математика, автоматика :: 2013 Використання VBA в діаграмах MS Excel Аннотация
Сергій Васильович Кунцев, Т. С. Філатова
 
Информатика, математика, автоматика :: 2012 Використання алгоритму КМП для моніторингу протокольних файлів інформаційних систем Аннотация
Богдан Голышевский, Сергей Петров
 
Информатика, математика, автоматика :: 2016 Використання засобів IT-технологій для вивчення CASE-методу моделювання інформаційних систем BPWin Аннотация
Яна Чибиряк
 
Информатика, математика, автоматика :: 2012 Використання згоркових нейронних мереж для розпізнавання символів на зображеннях Аннотация
Вадим Павлович Дрозд
 
Информатика, математика, механика :: 2011 ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНОГО ВИЗНАЧНИКА ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУ Аннотация
Лариса Григорівна Петрова
 
Информатика, математика, автоматика :: 2016 Використання методики Бокса-Дженкінса для прогнозування обсягів виробництва підприємства Аннотация
тетяна олександрівна маринич, Марія Лиценко
 
Информатика, математика, автоматика :: 2013 Використання методу фазової площини для розв’язування систем диференціальних рівнянь, які описують процес квазірівноважної конденсації Аннотация
Тетяна Іванівна Жиленко, Поліна Борисівна Гречишкіна, Ольга Володимирівна Ющенко
 
Информатика, математика, автоматика :: 2015 Використання онтологічних знань для побудови рекомендацій для проактивної підтримки семантичному пошуку Аннотация
Юлия Рогушина
 
Информатика, математика, автоматика :: 2015 Використання онтологічної мови OWL та правил в правовій інженерії знань Аннотация
Екатерина Хала
 
Информатика, математика, автоматика :: 2014 Використання онтологічного аналізу для моделювання та семантичного пошуку знань, призначених для підтримки управління економічними процесами та оподаткування Аннотация
Юлия Рогушина, Владимир Мефодиевич Антоненко
 
Информатика, математика, автоматика :: 2015 Використання підходу векторних авторегресій у дослідженні фінансових показників комерційних банків Аннотация
тетяна олександрівна маринич, Ксенія Гец
 
Информатика, математика, автоматика :: 2016 Використання підходу векторних авторегресій у моделюванні та дослідженні макроекономічних процесів в Україні Аннотация
Ксенія Віталіївна Гец, Тетяна Олександрівна Маринич
 
Информатика, математика, автоматика :: 2016 ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРА КОВЗАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ Аннотация
Петро Ілліч Савченко, Виталий Викторович Гузенко, Дарья Олександрівна Холодна
 
Информатика, математика, автоматика :: 2016 Використання персональних навчальних середовищ для організації дистанційної форми навчання Аннотация
Андрей Владимирович Толбатов, Олександр Борисович В’юненко
 
Информатика, математика, автоматика :: 2017 Використання польської нотації для зберігання данних та обчислення значень арифметичних і логічних виразів Аннотация
З.І. Маслова, М.М. Яковлев
 
Информатика, математика, автоматика :: 2013 Використання резонансу в індукційній печі Аннотация
Юрій Валерійович Бережний
 
Информатика, математика, автоматика :: 2012 ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ ПРИ СТВОРЕННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ Аннотация
Дан Юрьевич Горяйнов, Денис Русланович Москаленко, Анатолій Йосифович Деревянчук, Валерій Георгійович Концевич
 
226 - 250 из 1204 результатов << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Journal of nano- and electronic physics SSU IT Centre ElITa network NAP Conference